Nieuw Fieldlab FORTISSIMO

Smart Services for Maintenance and Operations in Agri Food

In samenwerking met FME en GMV zetten we een nieuw fieldlab project FORTISSIMO (Food and agrO industry RemoTe monItoring based Smart ServIces for Maintenance and Operations) op voor de AgriFood sector. Deze sector is belangrijk en groot in Nederland en de keten is sterk vertegenwoordigd van ‘boer, via voedselproducenten tot aan de consument’. Op het gebied van Smart Industry zijn er veel kansen binnen die keten, maar uiteraard willen wij beginnen op voor ons bekend terrein: maintenance en services.


Agri Food Lab Fortissimo

Binnen de agrifood keten zijn verschillende onderhoudsdriehoeken te herkennen van asset owner – OEMer (equipment provider) – service provider. Via samenwerking binnen deze driehoek kunnen kansen rondom digitalisering, remote services en optimaliseren van operatie en onderhoud worden verzilverd. Daarnaast kunnen partijen uit verschillende driehoeken in een praktijkgerichte projectomgeving ook van elkaar leren.


Smart Industry

Binnen elke onderhoudsdriehoek in de agrifood waardeketen kan een start gemaakt worden met Smart Industry, aan de hand van de doelstelling het onderhoud van de betreffende assets op die plaats in de keten 100% voorspelbaar te maken (agrarische assets voor de boer, productiemiddelen voor grondstoffen, productiemiddelen voor consumentenproducten).Standaardisatie

Wanneer er een paar van dit soort driehoeken zijn, kan er een mooie kruisbestuiving ontstaan en gewerkt worden aan standaardisatie.


Pilots in Living Labs

Vanuit deze driehoeken gaan we pilots starten, opschalen en later ook verbreden naar ‘ketenuitdagingen’. Het opzetten van ‘Living Labs’ voor Fortissimo biedt deelnemers de mogelijkheid om nieuw ontwikkelde technologie te testen in de praktijkomgeving. Voedselveiligheid is de gezamenlijke verantwoordelijkheid.


Thema’s

• Remote service

• 100% betrouwbaar

• Smart People

• Standaardisatie


Meeting nieuw Fieldlab FORTISSIMO
17 december 2019
@ 09:00 - 11:30
Gate2, Ericssonstraat 2, Rijen, Nederland

Het fieldlab gericht is op asset owners, OEMs en onderhoud service providers uit de AgriFood sector.


Voor de zomer zijn WCM, FME en GMV met een aantal geïnteresseerde partijen van start gegaan om thema’s en mogelijke Fortissimo activiteiten te benoemen. Op dinsdagochtend 17 december staat de eerstvolgende follow-up meeting gepland om de projectideeën verder te concretiseren.