Start Fieldlab SAMEN met OPZuid subsidietoekenning


Smart Industry staat bij bijna alle ondernemers in de maak- en procesindustrie op de strategische agenda. Toch blijkt uit onderzoek dat het overgrote deel van de bedrijven nog moeilijk de impact van deze bedrijfseconomische vernieuwing kan doorgronden, laat staan dat daadwerkelijke vernieuwing met succes is doorgevoerd
.

Het nieuwste WCM-project SAMEN heeft officieel OPZuid subsidiegoedkeuring ontvangen. Hiermee is op op 16 september het Fieldlab SAMEN (Smart Maintenance Enabled Business) gestart in het consortium World Class Maintenance, Sitech Services BV, Tata Steel, Stork, SPIE, ABB, Lan Handling Technologies, OCE, WEMO Nederland BV, Fokker Services, Cargill, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), KPN, PDM en Perfact en met support van Aeronamic Services, IBM Nederland B.V., Thales Nederland en Vanderlande.


Technische én sociale innovatie

SAMEN legt de link tussen technische en sociale innovatie. Waar technische innovatie meer gaat over nieuwe kenniscreatie, gaat sociale innovatie over het herkennen, verwerven, integreren en toepassen van deze nieuwe kennis*. Onmisbaar voor het slagen van innovaties!


Fieldlab SAMEN draait om het versterken van het innovatiesysteem Smart Maintenance vanuit de overtuiging dat 100% voorspelbaar onderhoud in de maak- en procesindustrie alleen tot stand zal komen met nieuwe verdien- en organisatiemodellen.

Een breed consortium bestaande uit OEM’ers, asset owners, service providers en een kennisinstellingen werkt vanuit een community of practice samen aan de ontwikkeling, validatie en lancering van kennisproducten die na afloop van het project via een nieuw op te zetten WCM-loket verspreid kunnen worden onder het (Zuid-) Nederlandse bedrijfsleven, zowel MKB als de industrie.


Het project is daarom opgezet langs drie inhoudelijke werkpakketten:


● Ontwikkelen van kennisproducten via een community of practice (WP1)


● Valideren van kennisproducten via een 5-tal pilots (WP2)


● Borgen van kennisproducten en best practices via een op te zetten WCM-loket (WP3)
Loket met praktijkgerichte kennis

Het beoogde resultaat aan het eind van de projectperiode is een loket waar asset owners, asset providers en serviceproviders praktijkgerichte kennis en ervaring kunnen verkrijgen in het ontwikkelen van nieuwe verdien- en organisatiemodellen die nodig zijn om Smart Maintenance in proces- en maakindustrie daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen. Hierbij draait het om operationaliseren, opschalen en vercommercialiseren.Het loket zal beschikken over een toolkit met producten zoals whitepapers, roadmaps, blueprints, assessments en ontwikkelingsmodules die door de verschillende doelgroepen afgenomen kunnen worden. Deze toolkit zal concrete handvatten bieden voor bedrijven die willen starten met de toepassing van Smart Maintenance.


Fieldlab SAMEN wordt mede mogelijk gemaakt door: