Verbeterslag voor proefinstallatie maakt Fieldlab Campione nog beter

De proefinstallatie van Fieldlab Campione op Gate2 in Gilze-Rijen is onlangs voorzien van een nieuwe besturingskast. Dit najaar gaan de studenten aan de slag met het bouwen van een reactor. Al met al wordt de installatie steeds professioneler. Docenten Elmo Arrias (ROC Tilburg) en Rene Potters (Avans Hogeschool) zijn ermee in hun nopjes maar hebben nog wel een belangrijke wens.

De mini-DCS (Distribution Control System) van de proefinstallatie stond los onderin een kast en de kabels vormden een onoverzichtelijke kluwen, vertelt Arrias. “We zijn ooit begonnen met beperkte middelen”, verontschuldigt hij zich. Studenten mechatronica ontwarden recentelijk de kabelkluwen, demonteerden de DCS en monteerden het ABB-besturingssysteem en bijbehorende kabels in een nieuwe kast. “We hebben een professionaliseringsslag gemaakt, waardoor er ook meer ruimte is ontstaan om de installatie uit te breiden.”


Voorspelbaar maken van onderhoud

In Fieldlab Campione werken bedrijven en onderwijsinstellingen onder begeleiding van World Class Maintenance aan het voorspelbaar maken van onderhoud in de (petro)chemie. Er vinden experimenten plaats en bedrijven testen er nieuwe equipment. Studenten van ROC Tilburg en Avans Hogeschool brengen er hun theoretische kennis in de praktijk door te werken aan de proefinstallatie en aan cases van de deelnemende bedrijven.


Glazen reactor

De docenten hebben al langer de wens om een thermische runaway te kunnen simuleren met de proefinstallatie. In de oorspronkelijke opzet van de apparatuur lukte dat niet, legt Arrias uit. “We hebben nu voor een nice price een glazen reactor kunnen bemachtigen dankzij Pfaudler Nederland, leverancier van procesapparatuur. Het voordeel van glas is dat je kunt zien wat er binnenin gebeurt als we gaan experimenteren.” Via Schneider ontving Campione regelkleppen en diverse elektrotechnische componenten. ABB Benelux levert een aantal kritische componenten.


Operationeel maken

Het frame waarin de reactor komt te hangen, werd in elkaar gelast door studenten lastechniek van het ROC. Het project is nu overgeheveld naar Avans. Studenten elektrotechniek, werktuigbouwkunde en chemische technologie werken samen om het gevaarte operationeel te krijgen. Potters: “Het komende half jaar gaan zij aan de slag met de besturing en simulatiesoftware. Als het straks gereed is, kunnen we die runaway wel realiseren.”
Gecertificeerd leerbedrijf

Fieldlab Campione is inmiddels gecertificeerd als leerbedrijf voor het mbo. Later dit jaar zal een student zijn afstudeeropdracht bij Campione starten. Arrias: “De bedoeling is om het dichtslibben van leidingen te simuleren, met behulp van geprepareerde pakkingen. De vraag die we beantwoord willen zien, is hoe je dat dichtslibben terugziet in de data van de besturingssystemen en de externe sensoren.”


Smart Maintenance Skillslab

Vanuit Fieldlab Campione is inmiddels ook een link gelegd richting het Smart Maintenance Skillslab dat zich toelegt op het ontwikkelen van nieuwe onderwijsvormen voor smart maintenance. Arrias: “De technische tekening van de proefinstallatie is overgebracht naar een VR/AR-pakket. De volgende stap is om met een VR-bril op virtueel door de installatie te kunnen lopen en om een pomp van binnenuit te bekijken. Daarvoor werken we samen met Skillslab. We doen dit omdat wij denken dat dit het onderwijs van de toekomst wordt. Een plaatje zegt immers meer dan duizend woorden.” Arrias heeft al 360 graden-foto’s van de installatie, zodat studenten niet per se naar Gate 2 hoeven af te reizen. “Ze kunnen op school de installatie bekijken en een piping en instrumentation diagram maken zonder ooit hier te zijn geweest.”


Industry 4.0

Avans-studenten kunnen een minor Procesautomatisering volgen, waarbij ze een halve dag in de week in Gilze-Rijen werken. Potters: “We bouwen bijvoorbeeld modellen die slijtage simuleren en integreren die in het systeem. De minor is ontzettend populair bij onze studenten. We proberen hier industry 4.0 handen en voeten te geven. De automatisering hier is vrij traditioneel, zoals bij veel bedrijven. Stap voor stap proberen we dat uit te bouwen, zodat studenten en bedrijven daarvan leren. Een vorige groep studenten heeft bijvoorbeeld niet-kritische draadloze sensoren van een euro per stuk gekocht en geïnstalleerd en die sturen nu het DCS aan. Dat is wel mooi om te zien; dat de studenten dat zelf uitzoeken en vervolgens met hun eigen spullen de apparatuur aan de praat krijgen.”


Natte voeten

Arrias: “Je kunt Campione zien als een proeftuin waarin je dingen kunt uitproberen en waar het ook fout mag gaan. Dat kan ook, want er zit alleen water in de installatie. Een voorbeeld? Als studenten een gereviseerde pomp terug moeten zetten, weet ik op voorhand dat het gaat lekken. Als ik dat aangeef en vraag hoe ze dat gaan oplossen, denken ze te weten dat het toch wel goed zal gaan. Als het dan vervolgens lekt, snappen ze ineens wel dat het beter is om de flenzen kruislings aan te draaien.” Lachend: “Conclusie: met natte voeten leer je beter.”


Er zit dus volop muziek in Fieldlab Campione, met allerlei nieuwe ontwikkelingen. Potters: “We zien dat na een enthousiaste startperiode, de participatie van de bedrijven nu wat achterblijft. Dat is jammer, want we hebben een hartstikke mooie speeltuin hier waarin bedrijven samen met studenten kunnen ontwikkelen en testen. We nodigen de bedrijven daarom van harte uit om mee te doen.”


Tekst: Pieter Pulleman

We nodigen bedrijven van harte uit om mee te doen.”

Docenten Elmo Arrias (ROC Tilburg) en Rene Potters (Avans Hogeschool)
World Class Maintenance werkt o.a. via haar recent gestarte Skillslab project aan het intensiveren van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. WCM hoopt dat daarmee docenten en ondernemers samen de koers bepalen en elkaar actiever betrekken. En naar verwachting levert dit weer een blauwdruk op die WCM landelijk kan uitrollen”

Paul van Kempen, Operationeel Directeur WCM

Fieldlab CAMPIONE wordt mede mogelijk gemaakt door: