Beste lezer,

Allereerst hopen we dat het qua gezondheid goed gaat met je, met jouw familie en collega’s in deze onzekere coronatijd. De gezondheidszorg draait nog steeds overuren, terwijl de reisbranche en horeca net "met de handrem aan" beginnen op te starten. Sommige delen van de industrie draaien door, terwijl andere toch ook niet zijn ontkomen aan werktijdverkorting. Hetzelfde geldt voor de infrasector, waarbij nu soms meer dan ooit oog is voor de vitale assets voor de samenleving. De onderhoudssector ademt mee met de sectoren, ijlt na of loopt juist voorop. Wisselende signalen vanuit onze achterban, maar duidelijk is dat iedereen geconfronteerd is met de gevolgen van het coronavirus.

Gevolgen coronacrisis Als WCM vragen wij in samenwerking met FME aandacht van de politiek voor zowel de gevolgen van de coronacrisis op korte als lange termijn. Op korte termijn hebben organisaties zorgen over hoe veilig te kunnen doorwerken, dan wel hoe de crisis financieel overbrugd kan worden. Maar ook zijn er zorgen over economische effecten op de langere termijn. Lobby en belangenbehartiging In de FME-lobby richting de Tweede Kamer is in een position paper aandacht geschonken aan de gevolgen van het coronavirus voor de onderhoudssector.

Praktische informatie

WCM is verbonden als brancheorganisatie met FME

In dat kader kan gebruik gemaakt worden van de volgende links:

World Class Maintenance ondersteunt deze verklaring van harte en is ook mede ondertekenaar hiervan.

Strategie WCM Als WCM zijnde blijven we natuurlijk naast onze lobbyactiviteiten inzetten op kennisontwikkeling, kennisdeling en innovaties. Wat dat betreft blijft 2020 voor ons een druk jaar, met als uitdaging ‘deliver to promise’. Uiteraard zijn we ook als WCM direct geraakt door het uitstel en afgelasten van events en projectbijeenkomsten. Veel bijeenkomsten blijken echter nu nog goed op te vangen via online meetings. Kennisdeling zullen we nog meer dan voorheen via onze website, webinars en video’s gaan doen. En uiteraard kijken we juist in deze tijd extra scherp naar subsidiemogelijkheden voor onze leden.

Overzicht projecten • We werken momenteel aan de afronding (financieel en inhoudelijk) van het project Corrosie Onder Isolatie (COI). Het webinar CUI is op 22 juni. • Vanuit de COI-projectgroep wordt gewerkt aan tenminste twee voorstellen voor een vervolg op het huidige project Corrosie Onder Isolatie. • In samenwerking met Safety Delta Nederland zijn we bezig met het vormgeven van een pilot voor een kenniscentrum op basis van de resultaten van het COI-project; het initiatief dat de Nederlandse procesindustrie de veiligste van de wereld wil maken. • Voor het project HoTT (Hands-On Tool Time) is een webinar georganiseerd op 26 mei en een vervolgwebinar staat gepland op 18 juni. • Het project Fieldlab De Lerende Steen wordt dit jaar financieel en inhoudelijk afgerond. Dit als vervolg op het eindevent van vorig jaar. • Ook ronden we Fieldlab CAMPIONE financieel en inhoudelijk af. Het eindevent in mei is afgelast en zal na de zomer worden georganiseerd. • Daarnaast zijn we CAMPIONE 2, gericht op het ondersteunen van het MKB met de kennis vanuit het huidige CAMPIONE-project, aan het opstarten. • Opstart van SAMEN, een project gericht op voornamelijk niet-technische aspecten die van belang zijn bij het opschalen en commercialiseren van smart maintenance innovaties. Innovaties zoals voortgekomen uit CAMPIONE of gerelateerd aan nieuwe serviceproposities van OEMs. • Het recent opgestarte project AIRTuB (Automated Inspection and Repair of Turbine Blades) van fieldlab Zephyros zal in 2020 volledig op toeren komen. • Vanuit Fieldlab Zephyros wordt gewerkt aan diverse nieuwe deelprojecten via tal van robotica- en automatiseringsoplossingen bijdragend aan de ambitie ‘zero on-site maintenance’. • Het Smart Maintenance Skillslab werkt, ondanks dat de scholen deels nog dicht zijn, door aan het up-to-date houden van het Smart Maintenance curriculum op MBO- en HBO-niveau. • Opwerken van het nieuwe Fieldlab FORTISSIMO (Food and agrO industry RemoTe monItoring based Smart ServIces for Maintenance and Operations), een specifiek fieldlab voor de in Nederland omvangrijke agrifoodsector. • Ondersteunen van de regionale WCM-initiatieven in Zuid, Oost en verkennen van mogelijkheden in Noordwest. • Uitbreiding Fieldlab CAMINO: er wordt gewerkt aan uitbreiding richting meer type assets binnen de infrasector met aanvullende projectpartners. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw soortgelijk project als SAMEN, gericht op de specifieke uitdagingen binnen de infrasector als het gaat om opschalen van innovaties. • Opwerken van deelprojecten binnen het project 6-25, gericht op 6 Megaton reductie van CO2-uitstoot in de procesindustrie tot en met 2025, geleid vanuit FME. • Opwerken van het nieuwe fieldlab Smart Buildings, gericht op smart maintenance in de grote onderhoudssector bebouwde omgeving, met name de zakelijke gebouwen. • De negende WCM Summer School wordt dit jaar van 10 tot en met 14 augustus gehouden. We organiseren een fysieke bijeenkomst op locatie in Stroe met inachtneming van de 1,5 meterregel, eventueel een kleinere groep en/of (deels) online. • Young WCM krijgt na de WCM Summer School een vervolg met een vernieuwd ingericht talentenprogramma. In een vijftal gezamenlijke sessies worden extra onderhoudskennis en innovatievaardigheden opgedaan. Hiermee gaan de Young WCM-ers binnen het eigen bedrijf aan de slag, hierbij ondersteund door WCM.

Gelukkig dus nog meer dan genoeg te doen en in sommige gevallen zien we juist meer aandacht voor kennis en innovatie!”

Events Voor wat betreft onze events werken we onze jaarkalender actueel bij, de RIVM-maatregelen volgend. We kunnen ons voorstellen dat de agenda’s na de zomer momenteel versneld vollopen.

Houd 6 oktober vooral vrij. Dan is het WCM Jaarevent met een thema dat steeds actueler wordt: Toekomstbestendig met Smart Maintenance.

Onze bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen, regiobijeenkomsten en project board meetings zullen doorgang blijven vinden, al dan niet digitaal.

WCM op volle toeren Kortom WCM draait op volle toeren door. Hopelijk blijft het iedereen goed gaan qua gezondheid alsook bedrijfsmatig. Wij blijven jullie ondersteunen met al onze activiteiten op het gebied van lobby, kennis en innovatie. We kijken ernaar uit jullie over niet al te lange tijd weer fysiek te kunnen ontmoeten. Met vriendelijke groet,

Het WCM-team