WCM Visie Missie Strategie 2020-2021

Voor lezers zowel binnen als buiten de stichting en vereniging World Class Maintenance (WCM) laat het WCM Visie Missie Strategiedocument 2020-2021 zien waar WCM voor staat en wat WCM doet.

Daarbinnen, om helder te communiceren over de koers die samen met een aantal leden uitgezet is, wat helpt bij het onderling samenwerken. En daarbuiten om ook de vele betrokkenen en belanghebbenden bij WCM en bij smart maintenance & asset management hierover te informeren, wederom om de samenwerking met al deze partijen te bevorderen.

Visie WCM De visie van WCM op Nederland is die van een maatschappij in transitie. Onze samenleving ziet zich geplaatst tegenover meerdere grote uitdagingen. Dit geeft nieuwe zorgen en nieuwe kansen. Zorgen zijn er om klimaatverandering, die vraagt om aanpassingen in onze infrastructuur en in onze manier van leven, om energietransitie en circulariteit. Zorgen zijn er ook over onze fysieke infrastructuur, publiek en privaat, die aan het vergrijzen is, net zoals de beroepsbevolking die deze aging assets oorspronkelijk gebouwd en de afgelopen decennia onderhouden heeft. Dit betekent dat er tegelijkertijd meer onderhoud nodig is aan verouderende assets en dat de beroepsbevolking die dat kan doen slinkende is. We hebben dus niet genoeg mensen om het werk op de huidige manier te blijven doen. De enige oplossing is dat minder mensen meer onderhoudswerk kunnen verrichten per dag, dat de arbeidsproductiviteit in onderhoud gaat stijgen. Dat vraagt om nieuwe manieren om het werk te doen, om innovatie dus. Voor de gehele WCM visie: WCM Visie Missie Strategie 2020-2021

Missie WCM Het is de missie van WCM om de belangrijkste verbindende en stimulerende partij te zijn voor innovatie in onderhoud (maintenance, service, asset management), teneinde de genoemde maatschappelijke ontwikkelingen te bevorderen. Voor de gehele WCM missie: WCM Visie Missie Strategie 2020-2021

Strategie WCM Innovatie in maintenance, waar gaat het dan om? Onderhoud, maintenance, en gerelateerde termen als service en asset management, het moet allemaal smart worden. Vallei des Doods Op alle terreinen moeten innovaties ontwikkeld en tot wasdom gebracht worden. In termen van NASA’s Technology Readiness Levels (TRLs) moet er meer uit de research labs komen (TRLs 1-3), moet er meer in de praktijk uitgeprobeerd worden (TRLs 4-7) en moet er meer geïndustrialiseerd en tot winstgevende praktijken uitontwikkeld worden (TRLs 8-9). Voor WCM ligt het zwaartepunt bij de middelste categorie, de overgang van researchideeën naar winstgevende business. Deze overgang wordt wel de ‘Vallei des Doods’ genoemd. Hier stijgen de kosten immers snel, zijn de onzekerheden groot, is de performance van de innovatie veelal nog wisselend en zijn de inkomsten beperkt. Veel goede ideeën komen nu nooit levend door die vallei des doods heen.

Fieldlabs Een centraal onderdeel van de strategie van WCM is daarom het fieldlab. Een fieldlab is een open innovatievorm, dus met meerdere onafhankelijke organisaties, waarin deze partijen meerdere veldexperimenten uitvoeren met bestaande maar nog niet ‘bewezen’ innovaties. In fieldlabs worden deze innovaties ‘van de plank’ gehaald en in beperkte praktijksituaties uitgeprobeerd. Deze tonen het potentieel van de innovatie in de praktijk aan. Over deze veldexperimenten bij verschillende organisaties, de zogeheten living labs, wordt door de fieldlab deelnemers naar elkaar gecommuniceerd. Zo wordt het wiel niet steeds uitgevonden. Voordelen lidmaatschap Het is het diverse netwerk van leden dat WCM zo sterk maakt. Het lidmaatschap van WCM biedt de leden een drietal grote voordelen, zo geven de leden zelf aan: 1. toegang tot waardevolle netwerken 2. deelname aan interessante projecten 3. daadwerkelijke innovaties. Voor de gehele WCM strategie: WCM Visie Missie Strategie 2020-2021

Tactiek WCM

Deliver to promise De tactiek van WCM in de komende twee jaar kan vooral samengevat worden als deliver to promise, als goed uitvoeren wat we al opgestart hebben. In 2019 zijn namelijk veel nieuwe projecten succesvol opgezet.

Voor de gehele WCM tactiek: WCM Visie Missie Strategie 2020-2021