Effectieve beheersing Corrosie onder isolatie

De Regionale Veiligheidsnetwerken hebben de samenwerking gezocht met World Class Maintenance (WCM) en het Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (Ki<|MPi) om de ledenbedrijven op weg te helpen daadkrachtig en met de nieuwste inzichten en kennis aan de slag te gaan met COI. Nu ook Safety Delta Nederland (SDN) dit thema tot prioriteit heeft bestempeld, is de tijd rijp voor de start van een bredere implementatie. De digitale workshop Corrosie onder isolatie vormt de aftrap:

Speerpunt Safety Delta Nederland Corrosie onder isolatie (COI) lijkt al jaren een ongrijpbaar fenomeen dat onderhouds- en assetmanagers hoofdbrekens bezorgt. Door een aantal incidenten in de procesindustrie mogen we COI zelfs als een sluipmoordenaar bestempelen. In de laatste jaren hebben overheid, kennis-instellingen en koploperbedrijven de handen ineen geslagen, zijn er veel initiatieven tot uitvoering gekomen en is er veel kennis verzameld. Maintenance, SHEQ en contractorbedrijven bundelen de krachten om grip te krijgen op COI. Is COI in jouw bedrijf nog onvoldoende beheersbaar, zorg er dan voor dat je geen ‘medeplichtige’ wordt….

Het project COI is één van de Safety Deals van het landelijke programma Duurzame Veiligheid 2030 en ontvangt financiële steun van RVO. Deze Safety Deal draagt sterk bij aan versterking van omgevingsveiligheid en realisatie van ambitieuze doelstellingen van SDN convenant.

Nieuwste inzichten Voorkoming en detectie van corrosie onder isolatie In bovenstaande digitale workshop vanuit 5 samenwerkende Regionale Veiligheidsnetwerken maak je kennis met de nieuwe programmadirecteur van Safety Delta Nederland, Arjan van Dijk, die toelicht waarom het beheersen van COI topprioriteit verdient.

Je verneemt de laatste stand van zaken vanuit het project “Voorkoming en detectie van corrosie onder isolatie” van WCM waarin good practices zijn ontwikkeld.

Bedrijven delen hun ervaringen met de aanpak van COI met de nieuwste tools: de valkuilen, de inzichten en de ondernomen acties.

Presentaties van de sprekers • World Class Maintenance, Paul van Kempen • Safety Delta Nederland, Arjan van Dijk • SABIC, Bert Goffings • Shell, Wim Veirman • Stork-AMT, Geert Henk Wijnants • Ki<|Mpi, Leendert Schouten

Downloads resultaten: Rapportage, tools en presentaties CUI project De set van praktische tools, die is ontwikkeld om corrosie onder isolatie beter te kunnen managen, is gratis beschikbaar voor de branche. Op de WCM-website staat de inhoudelijke tooling waarmee bedrijven het eigen Corrosie onder Isolatie-project op kunnen starten: de HLS rapportage Best Practice voor Risk-Based CUI-management, de benodigde Excel tools, de tool GAP-analyse, presentaties en een zelfanalysetool CUI.

Interesse om mee te werken aan “De staat van Risk Based COI-management in Nederland”?
Neem contact op met World Class Maintenance of uw RVN-contactpersoon.