Toekomstbestendig met smart maintenance

Het thema van het WCM Jaarevent Toekomstbestendig met smart maintenance blijft actueel en belangrijk.

Omdat WCM dit jaarevent van 6 oktober 2020 helaas heeft moeten annuleren wegens de nieuwe coronamaatregelen, delen de sprekers online kennis, nieuws en tips.

De prijswinnaars WCM Research Awards 2020 zijn per post verrast.

Prijswinnaars WCM Research Awards 2020 De winnaars van de WCM Research Awards 2020 zijn op 6 oktober per post verrast met de Award cheque en een bos bloemen. De jaarlijkse feestelijke uitreiking zou plaatsvinden tijdens het wegens corona geannuleerde WCM Jaarevent 2020. Prijzen voor de meest innovatieve onderzoeken Jaarlijks reikt World Class Maintenance deze scriptieprijzen uit aan de beste bachelor-, master- en PHD-scriptie op het gebied van onderhoud.

De leden van de vakjury, Angelien van Boxtel (RWS), Lex Daan (Avans, em.) en Henk Akkermans (TiU, WCM, voorzitter) hebben als winnaars van 2020 gekozen:

  • Wim van Eldik (Universiteit van Twente) wint de WCM Bachelor Award

  • Peter Verleijsdonk (TU Eindhoven) wint de WCM Master Award

  • Michiel uit het Broek (Rijksuniversiteit van Groningen) wint de WCM PHD Award

Van harte gefeliciteerd met de WCM Maintenance Research Awards!

Inspiratie van de sprekers WCM Jaarevent 2020

  • Arjan Schuinder, Sales & Marketing bij Betech Group: De machine laat zelf weten wanneer een beitel versleten is

Smart industry is de toekomst "Het belangrijkste is de gewaarwording dat Smart Industry DE toekomst is. Wanneer je er nu als maakbedrijf niet volop in investeert, over enkele jaren je bedrijfsmodel niet meer winstgevend is en de achterstand van je bedrijf op dit vlak te groot wordt om in te halen. Als maakbedrijf zul je er nu nog niet zoveel van merken in omzet of orderintake, dus het kan moeilijk zijn om er als management van een bedrijf overtuigd van te raken, maar het is pure noodzaak om te bepalen wat deze veranderingen voor ieders bedrijf gaan betekenen."

  • Kitting Lee, Director Business & Innovation bij BAM Infra Nederland: Samen winnen met artificial intelligence "Niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de doorstroming van onze steden en mainports is van groot belang voor onze economie. Door inzet van AI is Bam Infra in staat om de huidige infrastructuur beter te benutten, zodat mensen en logistiek in beweging blijven."

Dataverrijking Door het toevoegen van externe data (gegevens over omgevingsfactoren, weersinvloeden, maar ook satellietdata etc.) aan de eigen data van het bedrijf, ontstaat een verrijking die permanent inzicht geeft in de prestaties en status van de assets. Door verbeterde analyse is er dus steeds meer te doen met data. Met behulp van algoritmes wordt intelligentie toegevoegd. De uitkomst: duurzamer opereren en een verbetering van de lifecycle van de assets.

Henk Jan ten Hoeve, Business Manager NLR: Geautomatiseerde inspectie en reparatie

De technologie van het smart industry Fieldlab Zephyros-project AIRTuB betreft de ontwikkeling van volledig geautomatiseerde en autonome inspectie en reparatie van turbinebladen van offshore windparken. Daarbij wordt naast uitwendige schade (erosie) ook structurele degradatie in beeld gebracht en de ontwikkeling hiervan kan worden gevolgd. Ook wordt het geautomatiseerd aanbrengen van coatings onderzocht. Drone-inspectie Windturbines op zee veroorzaken minder hinder dan windturbines op land en leveren meer energie omdat het op zee vaker waait. De condities op zee zijn zwaarder dan op land. Het waait er meer en de lucht is vochtig ook zijn de turbines moeilijker te bereiken om er werkzaamheden aan uit te voeren. Deze windturbines moeten ook geïnspecteerd en gerepareerd worden. Gezien de zware condities op zee misschien wel vaker dan een turbine op land. Door hiervoor een drone te gebruiken kan dit sneller en goedkoper. Het ontwikkelen van een dergelijke drone is onze ambitie in het AIRTuB project. Nauwkeurig Windturbine bladen zijn visueel te inspecteren met een kleine drone en camera, bijvoorbeeld een dji drone en een go-pro. Het is goedkoop maar de vraag is of dit de oplossing is. Het rendement van een windturbineblad neemt al af bij schades kleiner dan 1 mm. Dat vraagt om een zeer nauwkeurige 3D camera onder een drone die op korte vaste afstand van het windturbineblad vliegt, ook als het waait en het blad iets beweegt.

Artist impression NLR

Buiten zicht van de vlieger

Inspectie van de inwendige constructie vereist een instrument dat contact maakt met het blad en zich over het windturbineblad kan bewegen. Bij deze inspectie moet de drone, buiten het zicht van de vlieger, kunnen landen boven op het blad en dan over het gekromde blad kunnen rijden zodat de sensor contact maakt met het blad om de inspectie uit te voeren. NLR Drone Centre

De uitdaging is om het sensorpakket te beperken tot 15 kg en dit allemaal te integreren in een drone zodat het maximale gewicht beperkt blijft tot 40kg. Hiervoor kopen we een bestaand frame van een grote drone en bouwen die af met bestaande- en nieuw ontwikkelde systemen volgens de luchtwaardigheidseisen tot een drone waarmee de inspecties uitgevoerd kunnen worden. Op dit moment is NLR grondtesten aan het voorbereiden om de controllers en sensoren die door twee Nederlandse bedrijven, DEMCON en Fusion engineering, worden ontwikkeld te testen. Smart maintenance en robotisering zijn cruciaal voor succes van offshore wind

Vanuit Futureland op de Tweede Maasvlakte leveren diverse deskundigen hun bijdrage tijdens de talkshow ‘Robotisering in offshore wind – Sharing knowledge in innovation projects’.