Wist je dat?

Nieuws vanuit de WCM fieldlabs en projecten

Kick-offs Fieldlab AIDA en VIA APPIA • De nieuwe WCM-projectleider Jacob Derks in december kleinschalige kick-offs start voor de nieuwe fieldlabs AIDA en VIA APPIA, waarbij de pionierende partijen voor het eerst met elkaar in gesprek gaan? • Er in de eerste drie weken van het project al 10 geïnteresseerde partijen in beeld zijn gekomen die mogelijk een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van fieldlab AIDA? • Artificial Intelligence (de 'A' en de 'I' in AIDA) steeds belangrijker wordt om de complexe data die door sensoren aangeleverd worden te kunnen beoordelen om onderhoud te kunnen plannen? • Er in de eerste drie weken van het project al 21 geïnteresseerde partijen in beeld zijn gekomen die mogelijk een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van fieldlab VIA APPIA? • Er sinds de COVID-19 pandemie steeds meer bedrijven experimenteren met VR en AR toepassingen om hun services aan te kunnen bieden?

Jacob Derks - projectleider AIDA / VIA APPIA

Fieldlab ZEPHYROS • Dit jaar drie nieuwe projectvoorstellen heeft ontwikkeld met vele nieuwe partners? • Steeds meer technologie partijen zich aanmelden om mee te doen met het Zephyros AIRTuB project? • Er inmiddels vijf Hogescholen meedoen aan het Zephyros AIRTuB project? • AIRTuB deelnemers in december windtunnel experimenten gaan uitvoeren bij NLR om het model van het verband tussen turbineblad-erosie en turbine-opbrengst te valideren?

Geprepareerd test turbineblad voor de windtunnel

Fieldlab CAMPIONE • ‘Erkend Leerbedrijf’ is, waardoor MBO studenten er nu officiële stages en afstudeeropdrachten kunnen uitvoeren. • Dankzij projectdeelnemer en WCM lid Ericsson nu ook 5G testfaciliteiten biedt.

Foto Ericsson - 5G is een key enabler voor industry 4.0 en voor smart maintenance

Fieldlab CAMPIONE meerdere Europese delegaties op bezoek heeft gehad en deze geven aan dat onze fieldlab aanpak in combinatie met de focus op maintenance internationaal uniek is!

Testinstallatie Fieldlab CAMPIONE op Gate2 Gilze-Rijen

Fieldlab CAMINO • Rijkswaterstaat WCM-directeur Henk Akkermans heeft uitgenodigd om als externe adviseur eenmaal per 6 weken deel te nemen aan de landelijke stuurgroepvergadering Vitale Assets en WCM dus steeds meer wordt gezien als strategisch gesprekspartner. • Gedeputeerde Staten vanuit Provincie Zeeland zeer enthousiast heeft gereageerd op de vorderingen rondom Proeftuin Zeelandbrug.

Fieldlab SAMEN • Één van de ‘wetenschappelijk gewetens’ een onderzoek gaat doen naar de wijze waarop kennisontwikkeling binnen SAMEN en het beheren er van het beste gerealiseerd kan worden? Ook interessant voor de andere Fieldlabs! • Het regelen van IP in een algemene samenwerkings-overeenkomst momenteel best een lastige kwestie blijkt? Het betekent in ieder geval dat we met interessante en innovatieve zaken bezig zijn! • Er 10 studenten meewerken in fieldlab SAMEN en dat er in februari weer 2 starten?

De onboarding van 5 studenten door Johan Treur, projectleider SAMEN

Fieldlab FORTISSIMO • Je digitaal ook een eind komt met het bouwen van nieuwe driehoek samenwerkingen (mits er al een basis (klant)relatie of kennismaking ligt). • Energiebesparing een belangrijke link heeft met predictive maintenance in de food industrie. • Servitization en predictive maintenance hot topics zijn bij de Agri & Food OEM’er.

Maureen de Haan - projectleider fieldlab FORTISSIMO

Skillslab

• Studenten van Avans een pilot hebben gedaan over uitvoeren van onderhoud ondersteund door AR bij 20 monteurs van Stork en Kuehne + Nagel. Het doel van de pilot was om waar te nemen welke vaardigheden de medewerkers beheersen en welke zij nog missen. Meer in het rapport Skills voor AR. • Avans-studenten een survey hebben gehouden onder onderhoudsafdelingen in Nederland om te vragen hoe lastig het is een vacature te vullen, hoe groot de in- en uitstroom is binnen het personeelsbestand en aan welke nieuwe kennis en vaardigheden veel behoefte is. De resultaten van het onderzoek Skillsgap: Behoefte Maintenance sector. • ISPT heeft een overzicht gemaakt van digitale onderwijsmethoden en best practices: White paper digital learning.