Young WCM Challenge

Juist in deze bijzondere tijden wil je stappen blijven zetten en investeren in jezelf en je collega’s. De Young WCM Challenge sluit hier helemaal bij aan en de inschrijving is geopend! “De Young WCM Maintenance Innovation Challenge daagt young professionals uit om nieuwe management- vaardigheden te leren die je helpen jouw eigen maintenance-innovaties te ontwikkelen samen met het netwerk van World Class Maintenance!” – Dr. Jan Braaksma. De Young WCM maintenance innovation challenge Elk jaar worden in de WCM Summer School ±50 jonge maintenance professionals opgeleid in (de innovaties in) het onderhoudsvakgebied. De Young WCM maintenance innovation challenge van Young WCM sluit hier als logisch vervolg op aan. Waar de nadruk in de WCM Summer School met name ligt op de vakinhoudelijke kennis, ligt deze in de Young WCM maintenance innovation challenge op het verder ontwikkelen van de persoonlijke innovatieskills en het professionele netwerk van de deelnemers in een half jaar durend programma. Elke deelnemer brengt hierbij zijn eigen innovatiecase in, waar hij/zij gedurende het programma in groepsverband aan werkt en op gecoacht wordt door verschillende experts en docenten. Om voldoende aandacht te hebben voor elke case en interactie binnen de groep te stimuleren, mikken we op een (in vergelijking met de WCM Summer School kleinere) groep van 15-20 deelnemers.. Aanmelden vóór 22 december De inschrijving staat open tot 22 december 2020. Op 18 en 19 januari 2021 houden we vervolgens met alle aanmelders een intakegesprek, op basis waarvan de inschrijving definitief goedgekeurd wordt. Meer informatie Meer informatie over het Young WCM programma en over deelname vind je op onze website. Als je op basis hiervan nog vragen hebt, neem gerust contact op met Roland van de Kerkhof.

Aanpassingen i.v.m. COVID-19 Wij willen het programma deze keer in hybride vorm laten plaatsvinden, zodat ook de mensen die nog niet mogen reizen digitaal kunnen deelnemen via Teams.