Project Corrosie onder isolatie

Op weg naar een zelfvoorzienend CUI-ecosysteem

Corrosie onder isolatie is een kostbaar en lastig te beheersen faalmechanisme. Corrosie zorgt voor storingen en hoge onderhoudskosten en vormt een groot (omgevings)risico. Eerder leverde WCM al een zelf-assessment-tool en een RBI-toolbox op. Nu tilt WCM de corrosiebestrijding naar een volgend niveau. “Het moet een door de industrie gedragen ecosysteem worden.”

Het onderwerp corrosie onder isolatie – de gangbare afkorting is het Engelse CUI - staat al sinds 2017 op de WCM-agenda. Projectleider Ferry Visser: “Corrosie onder isolatie is een onderwerp dat hoog op de agenda moet blijven en onze volle aandacht nodig heeft. Als je dit thema beter onder controle hebt, heb je minder kans op calamiteiten en dus een veiligere leef- en werkomgeving. Het draagt bij aan het behoud van je license to operate en het imago van de sector. Met de moderne tooling kan je tegen lagere kosten inspecteren, heb je lagere herstelkosten en tegelijkertijd een langere levensduur van je assets. En ook niet onbelangrijk: minder (onverwachte) stilstand betekent minder derving.”

Risk Based Inspections toolbox In een eerste project leidde dat ruim drie jaar geleden tot een zelf-assessment-tool waarmee asset owners hun situatie in kaart kunnen brengen en de daaraan verbonden risico’s kunnen vaststellen. Aansluitend werd in een vervolgproject een set aan best practices met een modulaire set aan hulpmiddelen ontwikkeld, de Risk Based Inspections toolbox, vertelt Visser. Het gaat om drie tools die elkaar aanvullen. De eerste is een beslismodel voor het selecteren van de juiste NDO-techniek (niet-destructief onderzoek) voor een bepaalde situatie. De tweede bestaat uit een aantal modules waarmee de levensduur van coating onder isolatie kwalitatief en kwantitatief is te voorspellen.

Dure renovaties vermijden Het derde onderdeel is een risicogestuurde managementaanpak om corrosie onder isolatie te beheersen. Dit betreft een richtlijn, gebaseerd op de HLS-structuur van ISO, en biedt een praktisch antwoord aan bedrijven die nog niet zo vergevorderd zijn met hun aanpak van corrosie onder isolatie. “Deze drie tools zijn geïntegreerd in een RBI-managementmethodiek waarmee het risicoprofiel van de assets in een RBI-matrix in kaart gebracht wordt. Hiermee kun je inspecties gericht plannen en dure renovaties vermijden.” Terughoudendheid Dat zijn zinvolle en bruikbare resultaten voor asset owners, vindt Visser, maar het is blijkbaar niet voldoende. Ondanks dat de tools gratis beschikbaar zijn, omarmt de industrie ze namelijk nog onvoldoende. “Er is nog veel terughoudendheid in de markt. Wellicht omdat het nieuwe methoden betreft. Men kijkt de kat uit boom, lijkt het.” Om de acceptatie van de ontwikkelde tools te bevorderen en om nog beter bruikbare tooling en processen te ontwikkelen werd eind vorig jaar een nieuw vervolgtraject gestart.

Acceptatie bevorderen In dit ‘Innovatiesporenproject’ is samen met Stork,Sitech Services en een groep externe deskundigen gekeken welke innovatieve technologieën en processen er zijn om CUI efficiënter en effectiever aan te pakken. “Het rapport dat hieruit voortkwam, vormt de basis voor een project dat zich richt op het opwerken van de gesignaleerde kansrijke innovaties tot praktische bruikbare serviceconcepten. Daarnaast starten we een awareness-, kennis- en validatieproject Langs deze twee sporen willen we aandacht voor en de acceptatie van de CUI-tools vergroten en daarmee de marktimplementatie ervan.”

‘We lopen met onze hele corrosie-aanpak echt voorop’

Industriebreed “We lopen met onze hele corrosie-aanpak echt voorop. Dat blijkt wel uit de aandacht en support van de Europese Federatie Corrosie (EFC) en Safety Delta Nederland (SDN) dat CUI als een van zijn speerpunten heeft. Het is wel de bedoeling dat de industrie dit overneemt, gaat beheren en doorontwikkelen. Er moet een zelfvoorzienend CUI-ecosysteem ontstaan dat zich sterk maakt voor een industriebreed gebruik van de al ontwikkelde tooling.”

“Daarnaast moet er een situatie ontstaan waarin vanuit het ecosysteem continu gewerkt wordt aan nieuwe tooling en innovaties. Een van de huidige ideeën is om een benchmark-database in te richten. Bedrijven kunnen de resultaten van hun zelf-assessment anoniem in de benchmark-database laden, hun prestaties vergelijken met gelijksoortige bedrijven en verbeterpotentieel in kaart brengen.”