Fieldlab CAMPIONE 2

Mkb’ers op weg helpen met adoptie van smart maintenance

Voor veel mkb-bedrijven blijkt het lastig om smart maintenance in te voeren in hun organisatie. Het is echter onvermijdelijk dat ze met smart technologie aan de slag moeten. De partners in Fieldlab Campione 2 willen daarom het mkb op weg helpen. “Mkb’ers worstelen met de vragen wat smart maintenance oplevert en hoe ze ermee moeten starten.”

Paul van Kempen van WCM: “In onze Fieldlabs zien we dat het vooral de zogenoemde koploperbedrijven zijn die meedoen. Meestal zijn dat de grotere asset owners, serviceproviders en OEM’ers. Er zijn wel mkb-bedrijven die smart maintenance-oplossingen aanbieden en implementeren, maar aan de gebruikerskant zien we eigenlijk nauwelijks mkb’ers. We zien in het mkb ook vaak wat terughoudendheid. ‘Probeer het eerst maar eens bij de buurman’, dat idee. Nou, Campione 2 is in feite de buurman voor die bedrijven en laat zien wat er allemaal mogelijk is.”

Vervolg op Campione Fieldlab Campione 2 is een initiatief van WCM, Avans Hogeschool en de ontwikkelingsmaatschappijen REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Het nieuwe Fieldlab is een vervolg op het inmiddels afgeronde Fieldlab Campione en ontvangt financiële steun uit het programma Regio Deal Midden en West Brabant.

Praktijkcases Mkb’ers krijgen de mogelijkheid om in het Fieldlab op Gate2 in Gilze-Rijen alsook binnen de eigen bedrijfsomgeving te experimenteren met de nieuwste smart industry technologie, zoals data science, IoT-toepassingen en VR/AR. Het is de bedoeling dat de deelnemers eigen praktijkcases inbrengen die vervolgens dienen als vertrekpunt voor samenwerking en innovatie. Behalve voor het toepassen van nieuwe technologie is er ook volop aandacht voor de ‘zachte’ kant (de benodigde skills) en de organisatorische kant (o.a. nieuwe businessmodellen).

Onderwijscomponent Avans Hogeschool heeft een belangrijke rol in het Fieldlab, vertelt Van Kempen. “Avans start een aantal intensieve trajecten om mkb’ers te helpen met het operationaliseren van smart maintenance-toepassingen.” Het is juist die onderwijscomponent die Geert-Jan van Ierland van ABC Olie over de streep trok. Van Ierland: “Het biedt mogelijkheden om met studenten een proef te doen bij een klant, of een andere eindgebruiker. Dat, en de aanwezigheid van gelijkgestemde bedrijven is een combinatie die ons aanspreekt.”  

Van handelsbedrijf naar dienstverlener Van Ierland is directeur-eigenaar van ABC Olie in Tilburg dat brandstoffen en smeermiddelen levert aan de industrie. Vernieuwen en jezelf als bedrijf blijven ontwikkelen is altijd belangrijk voor een bedrijf, zegt hij. “Met name de afgelopen pakweg negen jaar schuiven wij steeds meer op van een handelsbedrijf naar een dienstverlener, met name op het gebied van betrouwbaarheid en beschikbaarheid van rotating equipement. Door het nemen en beoordelen van oliemonsters brengen we de conditie van een machine in beeld en kunnen we een rol spelen in het preventief onderhoud. Het falen van rotating equipement is vaak te wijten aan het toepassen van verkeerde en onjuiste omgang met smeermiddelen.”

‘De aanwezigheid van het onderwijs en gelijkgestemde bedrijven is een combinatie die ons aanspreekt’

Drempelverlagend Er komt steeds meer geavanceerde technologie op de markt, zoals ‘slimme’ sensoren. Van Ierland: “Met die technologie wil je graag aan de slag en normaal doe je dat met een student, stagiaire of eventueel een externe adviseur.” Van Ierland noemt dat ‘learning by doing’. “Opportuniteiten en innovaties zijn vaste elementen in het bestaansrecht van een bedrijf en daarom moet je hierin investeren.” Via zijn netwerk kwam hij in contact met WCM. “In eerste instantie dachten we dat de testinstallatie van WCM in Gilze-Rijen geschikt was om testen te doen. Maar de klant wil zien dat het in het echt functioneert. Dus zochten we de samenwerking bij een bestaande relatie van Campione, met behulp van een student op locatie. Dat we nu samen met het onderwijs in het veld onderzoek doen en daarbij een tegemoetkoming in de kosten ontvangen, is drempelverlagend en een absolute meerwaarde.” In een eerste onderzoeksfase werd eerder dit jaar met behulp van de student de werking van een sensor in diverse oliebaden onderzocht. “De klant heeft nu zelf het initiatief genomen om verder te testen, omdat de eerste resultaten bevredigend zijn. We zoeken nu een afstudeerder om het onderzoek een vervolg te geven. Daarnaast zijn we met een aantal potentiële klanten bezig om te zien wat het hen oplevert.”

Van Ierland: “Wij zijn een vernieuwende speler in de smeeroliemarkt en meedoen in Campione 2 is voor ons ook een kans om met andere partijen in contact te komen, maar dat werkt ook vice versa. Grote bedrijven leren via het Campione 2-netwerk flexibele en met specifieke kennis toegeruste mkb’ers kennen. Die netwerkfunctie vind ik ook heel belangrijk.”

Van Kempen: “Uiteindelijk moeten dit soort trajecten als met ABC Olie als succesverhalen verspreid worden in het mkb, om te laten zien dat smart maintenance werkt. En dat samenwerken in een Fieldlab-omgeving daarvoor een goede katalysator is. Zo creëren we draagvlak en hopen we adoptie en implementatie in het hele mkb te versnellen.”