‘We moeten ook het minder goede met elkaar durven delen’

Staf Seurinck, country managing director ABB Nederland, is sinds medio december vorig jaar de nieuwe voorzitter van de WCM Projectboard. Hij volgt Mark Geraars op. Seurinck is benoemd voor een termijn van vier jaar. “Veiligheid, duurzaamheid en circulariteit zijn de onderwerpen van de toekomst.”

“Ik ben gevraagd voor de rol van voorzitter en ik heb dat verzoek gehonoreerd, omdat ik WCM en alles wat erachter zit heel erg belangrijk vind. Namens ABB was ik al lid van de Projectboard. Daarnaast ben ik inmiddels op een leeftijd dat het mijn beurt is om tijd en energie te steken in het overdragen van kennis aan, en het helpen ontwikkelen van nieuwe kennis voor een nieuwe generatie.”

Menselijke factor De Projectboard komt vier keer per jaar bij elkaar om te overleggen over nieuwe projectvoorstellen en de voortgang van lopende projecten. “Van corona leerden we dat dat prima online kan, dus willen we de meetings voortaan twee keer online en twee keer fysiek organiseren. De fysieke meetings willen we combineren met een diner, een uitgelezen manier om elkaar beter te leren kennen. En elkaar beter kennen, betekent dat je vertrouwen kweekt en de relatie verdiept. Dat leidt ertoe dat je ook de dingen die minder goed gaan durft te bespreken. Dat vind ik alleen maar goed, want dan kun je nog meer van elkaar leren. Alleen de successen delen, helpt de sector niet verder.”

Meer durven Seurinck hoopt om dezelfde reden dat de live events van WCM snel terugkeren. “Samenkomen, samen kennis delen; we moeten meer menselijk worden en meer durven. Technologie is er voldoende. De vraag is: hoe ga je die toepassen, hoe ga je ermee om? Dat is de menselijke factor en die is doorslaggevend. Dat geldt ook voor innoveren: het is mensenwerk. Je weet vooraf niet of een innovatietraject succesvol zal zijn. Je moet durven fouten maken, je moet tegenslagen overwinnen. Daar leer je van en soms leidt het tot compleet nieuwe inzichten. Dat doen we binnen WCM al goed en dat moeten we mijns inziens nog meer gaan doen. Dat kan door ook de mislukkingen met elkaar te delen, door met gedurfde thema’s aan de slag te gaan en door op die thema’s meer samen te werken, zoals we nu op het thema veiligheid doen met Safety Delta Nederland.”

Aan het stuur Alle vijftien Platinumleden van WCM hebben zitting in de Projectboard. In feite bepalen zij voor een belangrijk deel de koers die WCM vaart met de projecten en Fieldlabs. Seurinck: “Als platinumlid zit je mee aan het stuur. Welke projecten willen we doen, of aan welke onderwerpen willen we meer aandacht besteden? Wat overigens niet betekent dat als jij als Platinumlid een projectvoorstel hebt, dat het zomaar wordt aangenomen. Elk voorstel kan rekenen op een stevige analyse en dito discussie.”

Van idee tot projectvoorstel Nieuwe projectvoorstellen komen uit diverse hoeken: uit de bestaande Fieldlabs, van bedrijven, van onderwijsinstellingen en van de WCM-leden. Hoe ziet het traject van idee tot project eruit? “Iemand heeft een idee en toetst dat in zijn eigen omgeving en/of binnen WCM. De feedback gebruikt hij om het idee te verbeteren en verder vorm te geven. Uiteindelijk kom je bij de vraag: hoe kunnen we het financieren en faciliteren en wie doet er mee met welk commitment? Als dat allemaal helder is, komt er een projectplan en dikwijls ook een subsidieaanvraag. Subsidies zijn vaak belangrijk om net dat extra zetje te geven en een project aan de gang te krijgen inclusief een goede projectmanager.” Breder belang Als voorzitter van de WCM Projectboard zit Seurinck ook in het dagelijks bestuur van WCM, dat ook een keer per kwartaal samenkomt. En datzelfde geldt ook voor het regiobestuur van FME waar hij ook in zit. “Ja, dat klinkt als veel, maar ik doe dit graag en krijg er energie van. Ik zie het belang ervan voor de onderhoudssector, maar ook breder voor de hele industrie en maatschappij. Denk maar aan het helpen oplossen van het tekort aan technici door het inzetten van nieuwe technologie. Fieldlab VIA APPIA vind ik om die reden een fantastisch voorbeeld waar heel veel zaken op het gebied van nieuwe technologie bij elkaar komen. Of neem Fieldlab Zephyros waar nu een complete machinekamer van een windturbine binnen staat waar leerlingen zich in kunnen uitleven. Ook geweldig.” Er zijn ideeën om van het Living Lab Autonome Fabriek, dat nu onderdeel is van Fieldlab SAMEN, mogelijk een apart Fieldlab te maken. “Het is zo’n complex onderwerp, dat verdient een aparte aanpak. We kijken wel naar waar onze grootste toegevoegde waarde ligt. Er gebeurt al het nodige binnen Smart Industry, maar dat gremium richt zich vooral op de maakindustrie. In de procesindustrie is men minder aanwezig, terwijl daar juist de grotere risico’s zitten. Daar ligt een rol voor WCM en haar leden.”

“Ik kijk ernaar uit om de komende jaren mede vorm te geven aan dit soort projecten. Daarbij moeten we verder kijken dan de standaard onderwerpen van asset management. Veiligheid, duurzaamheid en circulariteit zijn de thema’s waarmee we meer moeten doen. Het zijn de onderwerpen van de toekomst.”