Smart Asset Management videocolleges

‘Het besmettingsgetal moet omhoog’

Een van de taken van WCM is om de nieuwe kennis die wordt ontwikkeld vast te leggen en te verspreiden. Dat gebeurt nu vooral binnen de Fieldlabs en projecten en middels allerlei bijeenkomsten. Dat moet en kan beter, zegt WCM-directeur Henk Akkermans. “De R-waarde moet van één naar tien.” Zijn videocolleges van het vak Smart Asset Management helpen daarbij.

Prof. dr. Henk Akkermans is behalve directeur bij WCM ook hoogleraar Supply Chain Management (SCM) aan Tilburg University. Hij gaf de afgelopen twee jaar het vak Smart Asset Management (SAM) als onderdeel van de SCM-opleiding. Inmiddels hebben circa 250 master-studenten het vak gevolgd, dat zeven colleges en twee werkcolleges omvat. Tussen de colleges door bezoeken de studenten bedrijven van WCM-leden om te zien hoe asset management in de praktijk werkt.

Belangrijke toevoeging Roland van de Kerkhof is als docent betrokken: “Het vak Smart Asset Management geeft een breed beeld van de innovaties in smart maintenance en is een belangrijke toevoeging aan de master Supply Chain Management. De studenten zijn heel enthousiast en we zien dat er gemiddeld per jaar vijftien studenten kiezen om hun master thesis te doen rondom asset management.”

Pure winst Er ontstaat inmiddels een heuse kennisgroep rondom smart asset management op Tilburg University, met professoren, assistent-professoren, PhD’ers en docenten en dat is pure winst voor maintenance als vakgebied, zegt Van de Kerkhof. “Het maakt het makkelijker om toegepast onderzoek te doen met behulp van studenten. In Tilburg benaderen we dat vooral vanuit managementperspectief, waar de technische universiteiten van Eindhoven en Twente meer vanuit de data- en technische kant kijken. Zo zijn we complementair.”

Videocolleges Omdat het vak Smart Asset Management een nieuw vak is, is er nog geen lesboek. Akkermans was eigenlijk van plan om dat zelf te ontwikkelen, zoals hij dat eerder ook al deed. Maar een lesboek schrijven kost veel tijd en het idee ontstond om videocolleges te ontwikkelen en op te nemen. Akkermans, met een lach: “Een opname voorbereiden en opnemen kost ook serieus tijd, maar kun je direct – per opname – publiceren. Dat is een groot voordeel.” Door corona gingen de colleges afgelopen jaar online en daardoor kwamen de video’s extra goed van pas.

“Onze taak is om Nederland wereldkampioen slim onderhoud te maken en het verspreiden van nieuwe kennis is daarvoor cruciaal”

Theorie en praktijk De SAM-videocolleges zijn gebaseerd op de veertien innovatiethema’s die werden vastgesteld in de WCM Delphi-studie Smart Moves for Smart Maintenance. “De videocolleges sluiten aan op de toenemende behoefte aan online kennisproducten over smart maintenance. Ieder college behandelt voorbeelden uit een van de Fieldlabs en/of uit een case van de WCM Summer School. Op deze manier combineren we theorie met de praktijk; fundamenteel met toegepast.” Akkermans is blij verrast dat juist zijn studenten uitermate positief reageren op de video’s. “Het zijn de praktijkvoorbeelden die het interessant maken voor die groep.”

Er zijn online videocolleges over de volgende onderwerpen:

• 3D – AR – VR & Digital Twins • Asset Portfolio Management • Condition Based Maintenance • Degradation Models • Design for Maintenance • Behavior & Cultural Changes • Integrating Asset Management IT-systems • Knowledgde Management • Life Cycle Costing • Performance Based Contracting • Smart Sensoring

De videocolleges zijn op een ‘redelijk basaal’ niveau, licht Akkermans toe. “Neem het thema Life Cycle Costing; we leggen uit wat het is en wat de gevolgen zijn voor maintenance. Maar de berekeningen zelf, dat doen we niet. Dat is een vak apart.”

Boeiende discussies Behalve de videocolleges zijn er ook videoverslagen van de rondetafelgesprekken die per thema plaatsvonden met experts. De sessies zijn opgebouwd volgens een vast stramien. De deelnemers delen tijdens ieder gesprek hun best en worst practice met het thema. Hieruit ontstaat een discussie, gevoed door de verschillende invalshoeken aan tafel: wetenschappers, asset owners, dienstverleners, fabrikanten en consultants. Daarna analyseren de deelnemers of en zo ja waarom het thema in kwestie nog onvoldoende werkt in de praktijk. Vervolgens stellen ze vast wat er volgens hen nog moet gebeuren om het wel succesvol te maken. Akkermans: “Het zijn interessante gesprekken met boeiende discussies die voor iedere student en onderhoudsprofessional leerzaam zijn. Er is veel interactie en de take aways zitten door het hele gesprek heen.”

Groter bereik De videocolleges zijn voor iedereen te zien, via de WCM-website of rechtstreeks op YouTube. Een bewuste keuze, zegt Akkermans. “Onze taak is om Nederland wereldkampioen slim onderhoud te maken en het verspreiden van nieuwe kennis is daarvoor cruciaal. Op de traditionele manier - in de Fieldlabs, op de events - is dat vooral een één-op-één situatie. Iemand bezoekt een event, steekt daar iets op, en dat is het. Met de video’s bereiken we een groter publiek. En als een kijker een video deelt in zijn professionele netwerk is het effect direct een stuk groter. Je zou kunnen zeggen: de R-waarde gaat van één naar tien.” De kijkcijfers geven wat dat betreft hoop. Medio juni van dit jaar waren de video’s bijna drieëntwintigduizend keer bekeken.

WCM-leden en andere onderhoudsprofessionals die verdieping zoeken op een bepaald videocollege kunnen straks via WCM een training volgen, is het idee. Er zijn vergaande plannen om hiervoor een WCM Academy op te zetten. De bedoeling is dat WCM-leden die deelnemen (of deelnamen) aan een Fieldlab hun nieuw opgedane kennis ter beschikking stellen door het geven van een training. Hoe precies en tegen welke kosten is nog onderwerp van studie.