Beste lezer,

Met het oprichten van Fieldlab Campione ruim vijf jaar geleden was World Class Maintenance de eerste partij die een Smart Industry Fieldlab realiseerde. Het inmiddels succesvol afgeronde Fieldlab was een belangrijke katalysator; het zette voorspelbaar onderhoud nadrukkelijk op de kaart in de procesindustrie en was het lichtend voorbeeld voor de vele Fieldlabs die zouden volgen.

Met Fieldlab SAMEN, dat nieuwe businessmodellen en samenwerkingsvormen onderzoekt en ontwikkelt, lopen we opnieuw voorop: het is het eerste Fieldlab op het gebied van sociale innovatie. In het nieuwe Fieldlab VIA APPIA werken we met partijen als ASML en Rijkswaterstaat aan standaardisatie in de hippe technologieën VR, AR en AI. Ondertussen timmert Infra Fieldlab Camino gestaag verder aan de weg. Ook zetten we de eerste stappen richting vliegtuigonderhoud. Het komende jaar moeten het WCM Kennisloket en de WCM Academy vorm krijgen, waarmee we de nieuwste kennis naar de markt brengen.

In deze publicatie leest u ook over de ontwikkeling die World Class Maintenance de afgelopen jaren doormaakte: van een projectenorganisatie naar een ecosysteem dat smart maintenance op de kaart zette in het bedrijfsleven, in het onderwijs én in politiek Den Haag. Een proces dat werd – en wordt – gevoed door de markt; we doen het namelijk mét u en vóór u. Met en voor asset owners, serviceproviders, fabrikanten, consultants én kennis- en onderwijsinstellingen. Over de resultaten van die samenwerking praten wij u in deze publicatie bij, maar we kijken ook vooruit.

Assets die op leeftijd raken, een schreeuwend tekort aan technici, nieuwe technologie die steeds complexer wordt en tegelijkertijd hoge(re) verwachtingen vanuit de maatschappij ten aanzien van veiligheid en beschikbaarheid van al die assets. Daar komt de energietransitie met zijn eigen uitdagingen nog bij. Dat is het speelveld waarin we ons als sector bevinden en het onderstreept de noodzaak om samen te blijven werken aan broodnodige nieuwe oplossingen.

We wensen u veel leesplezier.

Lex Besselink Henk Akkermans Voorzitter Raad van Bestuur Directeur