Onafhankelijke WCM vult steeds vaker zijn adviesrol in

"Het gaat ons niet om de individuele bedrijven, maar om het eindresultaat: een beter asset-managementproces. Samen de dingen slimmer doen voor een hogere beschikbaarheid tegen lagere kosten. Daar wordt iedereen beter van.”

WCM is de onafhankelijke partij in het speelveld tussen asset owners, OEM’ers en dienstverleners. Het brengt partijen en mensen bij elkaar en initieert en stimuleert innovaties op het gebied van smart maintenance. Dat WCM dat succesvol doet, blijft niet onopgemerkt. Defensie en Rijkswaterstaat hebben WCM gevraagd als onafhankelijk adviseur.

Defensie is bezig om de oude tankwerkplaats, waar vroeger complete Centurion-tanks werden gestript en weer opgebouwd, om te vormen tot een moderne onderhoudswerkplaats: het Technology Center Land. De wens van Defensie is om het onderwijs en regionale mkb-bedrijven hierbij te betrekken.

Ervaring WCM werd gevraagd mee te denken over het vormgeven van de beoogde samenwerking tussen defensie, onderwijs en het regionale mkb, vanwege de ervaringen die WCM opdeed met andere sectoren. Defensie en WCM werken al bijna tien jaar samen in de WCM Summer School [link]. Defensie verzorgt ieder jaar de locatie voor de Summer School en geeft er een leiderschapstraining. Lex Besselink van WCM: “Defensie kwam bij ons omdat WCM veel ervaring heeft met innovatieprojecten en samenwerkingsverbanden in de Fieldlabs.” Adviseren over innovatieprocessen “Onze rol is om mee te denken met en te adviseren over innovatieprocessen: hoe krijg je de eigen organisatie mee, hoe betrek je het onderwijs en het lokale mkb? Hoe richt je de werkplaats in als je speciale apparatuur ook beschikbaar wilt stellen aan derden?” Er wordt ook gewerkt aan een cursus Wapen Systeem Management, de defensievariant op asset management. “Hier brengen wij de invalshoeken en ervaringen vanuit het bedrijfsleven in, zodat Defensie niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.”

TU Twente WCM vult zijn adviesrol in samen met associate professor Maintenance Engineering Jan Braaksma en professor in Maintenance Engineering Leo van Dongen, beiden van TU Twente. Tiedo Tinga, professor in Dynamics Based Maintenance van TU Twente, tevens hoogleraar Life Cycle Management aan de NLDA, denkt vanaf de zijlijn mee. De adviesfunctie van WCM is geformaliseerd in een addendum dat is toegevoegd aan het convenant tussen Defensie en WCM over de Summer School.

Rijkswaterstaat en WCM De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en WCM gaat terug tot de begintijd van WCM, toen het nog opereerde onder de naam DI-WCM: Dutch Institute for World Class Maintenance. Samen met TNO, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat werd destijds een project uitgevoerd gebaseerd op het VITALE model [link?]. In 2018 deed WCM onderzoek naar de waarde van infra in Nederland. Dat leverde een rapport [link?] op over de onderhouds- en vervangingsopgave van ‘vergrijzende’ infrastructuur en de bijbehorende kosten. Uiteindelijk leidde het onderzoeksrapport ertoe dat bij Rijkswaterstaat en in politiek Den Haag het belang van smart maintenance nadrukkelijk op de radar kwam. Eerder dit jaar kwam verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW als gevolg hiervan (online) op bezoek [link] om zich te laten informeren over de resultaten van Fieldlab Camino. Dit Fieldlab [link] is al vijf jaar actief om innovaties in het infra-onderhoud te realiseren.

Besselink: “Rijkswaterstaat ziet dat data een belangrijk deel van de oplossing vormen om beter te sturen op beheer en onderhoud van infra-assets. Er is een nadrukkelijke wens om dat in de gehele organisatie verder vorm te geven en RWS wil daarmee beginnen in Noord-Holland. Vanuit WCM zal Henk Akkermans eens per zes weken bij het RWS-overleg aanschuiven om mee te denken en te adviseren over de beste aanpak.”

BV Nederland

Toenemende adviesrol Besselink ziet de adviesrol van WCM in de toekomst verder toenemen, vooral richting overheid. “We doen dat dus al volop, maar ik zie nog zeker kansen, bijvoorbeeld bij het ministerie van Economische Zaken. Hoe kunnen we het samen zo invullen dat Nederlandse bedrijven diensten en producten op de markt brengen die de Nederlandse economie ten goede komen en waar bedrijven ook de revenuen van plukken? En kan de overheid dan een rol spelen bij het exporteren van die producten, diensten en kennis? Daar liggen zeker kansen voor de BV Nederland.” “WCM is de onafhankelijke partij tussen overheid en bedrijfsleven. Wij trekken de eigen leden niet voor; ook niet-leden betrekken wij. We zetten ook rustig twee concurrerende leden aan tafel als de situatie daarom vraagt. Het gaat ons niet om de individuele bedrijven, maar om het eindresultaat: een beter asset-managementproces. Samen de dingen slimmer doen voor een hogere beschikbaarheid tegen lagere kosten. Daar wordt iedereen beter van.”

“Onze rol is om mee te denken met en te adviseren over innovatieprocessen: hoe krijg je de eigen organisatie mee, hoe betrek je het onderwijs en het lokale mkb? Hoe richt je de werkplaats in als je speciale apparatuur ook beschikbaar wilt stellen aan derden?”