WCM Jaarevent 5 oktober 2021

'Toekomstbestendig met smart maintenance'

Toekomstbestendig met smart maintenance; dat was het thema van het WCM Jaarcongres op 5 oktober. Een zestal workshops en keynote speakers van BAM Infra en ABB Benelux gaven daaraan invulling. Kunstenaar, ondernemer, uitvinder en ontwerper Daan Roosegaarde zorgde voor inspiratie. “Je moet onderhoud niet als last zien, maar als een ingrediënt.”

Ook bij smart maintenance blijft de mens bepalend

Het jaarcongres ging vorig jaar noodgedwongen niet door; dit jaar vindt het plaats op drie locaties die onderling met elkaar in verbinding staan: Zoetermeer (bij FME), Venlo (op Brightlands) en Rijen (Fieldlab Campione). Vanaf deze locatie opent WCM-directeur Paul van Kempen de dag met een welkomstwoord. Van Kempen is blij dat er eindelijk weer een fysiek event mogelijk is. “Voor ons als netwerkorganisatie waren de afgelopen anderhalf jaar lastig. Dankzij digitale tools konden de projecten gelukkig doorgaan, men AR als technologieën die monteurs kunnen ondersteunen. “Het zijn dit soort oplossingen die bijdragen aan een duurzamere samenleving en het oplossen van de energietransitie en de grondstoffencrisis.”

Bijdragen aan een duurzamere samenleving “Steeds meer mensen praten over smart maintenance en verbinden dat aan maatschappelijke thema’s en opdrachten.” De WCM-projecten spelen daarin een belangrijke rol, zegt hij. En om van slim naar slimmer onderhoud te gaan is het optimaal gebruik maken van digitale middelen noodzakelijk. “De mogelijkheden die industry 4.0 ons biedt, moeten we vertalen naar smart maintenance.” Hij noemt onder meer VR en AR als technologieën die monteurs kunnen ondersteunen. “Het zijn dit soort oplossingen die bijdragen aan een duurzamere samenleving en het oplossen van de energietransitie en de grondstoffencrisis.”

Human capital Na de inleidende woorden van de WCM-directeur is het de beurt aan FME-voorzitter Theo Henrar. Vanuit het FME-kantoor in Zoetermeer heet hij iedereen welkom en benadrukt hij het belang van het unieke partnership tussen FME en WCM. Het thema van het jaarcongres is inderdaad belangrijk, zegt Henrar: “Alleen het toepassen van nieuwe technologie biedt een kansrijke toekomst. Het feit dat we vandaag op drie locaties een hybride invulling geven aan het jaarcongres laat zien dat we techniek hard nodig hebben.” Het coronavirus gaf die ontwikkeling een boost, maar het is ook belangrijk te beseffen dat we voldoende goed opgeleide mensen hebben die met die techniek kunnen werken, meent de FME-voorzitter. “De human capital-agenda is een speerpunt in onze strategie.”

Elkaar nodig De aangescherpte strategie van WCM richt zich op de overgang van research naar business, zegt Henrar. “Het moet wel iets opleveren en de sector en de lidbedrijven versterken. Daar doen we het voor.” Samenwerken in de WCM Fieldlabs is juist nu van vitaal belang, zegt hij. Dat geldt ook voor het benadrukken van de importantie van smart maintenance in politiek Den Haag. “De Nederlandse industrie heeft alleen een toekomst als het inzet op nieuwe technologie en dus ook op smart maintenance. Daarvoor hebben we elkaar nodig” Het openingswoord van Theo Henrar is hier terug te kijken.

Anders durven kijken Daan Roosegaarde verschijnt op het scherm. Hij levert zijn bijdrage vanuit Dubai Anders durven kijken en lessen trekken uit de natuur zijn twee belangrijke elementen in zijn verhaal. “Laat natuur en techniek samensmelten. In de natuur is alles al uitgevonden.” “Hoe kun je anders kijken naar windmolens”, vraagt hij de toehoorders. “Hoe kunnen we de schoonheid van windenergie voelen? Het uitzicht bovenop zo’n turbine is fantastisch. Waarom zou je niet een bubbel bovenop een turbine maken waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van het uitzicht? Zo begint het met een idee, dat je vervolgens moet voeden met tijd, geld en liefde. Een nieuw perspectief bieden op de wereld, dat is wat innovatie is.” Roosegaarde noemt enkele van zijn projecten, zoals het Van Gogh-fietspad dat zich overdag oplaadt en ’s avonds licht geeft. Er wordt nu nagedacht over een vervolg voor autowegen. Op de vraag in hoeverre onderhoud een rol speelt in zijn ontwerpen, zegt hij: “Je wilt dat het blijft werken. Wij betrekken de partijen die het moeten uitvoeren vanaf het begin bij de prototypes. Onderhoud implementeren vanaf het begin helpt om je project beter te maken. Je moet het niet als last zien, maar als een ingrediënt.”

WCM Research Awards

Henk Akkermans, wetenschappelijk directeur van WCM, staat vervolgens klaar in Venlo voor het uitreiken van de jaarlijkse WCM Research Awards. Akkermans benadrukt de goede band tussen WCM en het onderwijs en noemt het ‘een hele eer’, maar ook ‘een hele klus’ om de winnaars aan te wijzen. Jurylid Angelien van Boxtel (RWS) reikt daarna de WCM Master Award uit aan Paul van Kessel die onderzoek deed naar het verbeteren van de maintenance-planning bij KLM. Van Kessel ontwikkelde een ‘decision framework model’ dat rekening houdt met de impact van verstoringen, waardoor de onderhoudsplanning verbetert en vliegtuigen korter aan de grond staan. De WCM PhD-award wordt door jurylid Lex Daan (oud-lector Industrial Maintenance Academy) toegekend aan Douniel Lamghari-Idrissi van ASML. In zijn proefschrift toont hij aan dat langdurige verstoringen bij klanten verkort of voorkomen kunnen worden door reserveonderdelen een ‘tijdsstempel’ mee te geven. Het tijdsstempel laat zien hoelang het duurt voordat een bepaald onderdeel bij een klant is. “Prachtig verwoord, met mooie wiskunde”, zegt Daan, “met een potentiële kostenbesparing die kan oplopen tot 1,5 miljard euro.”

De uitreiking van de Research Awards is hier terug te kijken.

Workshops Na een korte break is het tijd voor de workshops. In Zoetermeer geeft Mark Geerars (WCM) een workshop over het WCM/FME-project RAMSES RAMp-up with Smart Maintenance (klik hier voor video). En Mischa Beckers (HZ) vertelt over best practices en valkuilen bij datagedreven onderhoud in infra en daarbuiten (klik hier voor video). In Venlo vertellen Bart Goffings (Sabic) en Geert Henk Wijnants (Stork) over Corrosie onder isolatie (terugkijken kan hier). Nickel van de Mortel (Sitech) en Johan Treur (WCM) doen dat over smart maintenance in de procesindustrie (link naar video). In Rijen staat Paul van Kempen stil bij de resultaten en leermomenten van Fieldlab Campione (link naar video). Hij vertelt over het belang van Campione als ontwikkel- en testfaciliteit voor innovatieve maintenance-oplossingen bij onder meer Sitech Services en Fuji Tilburg. De tweede workshop door Marcel Henneman en Wim Kluiters (Festo) gaat over de Cyber Physical Factory (CPF). Doel is om de meerwaarde van augmented reality (AR) en vergelijkbare technologie te laten zien. (link naar deel 1 en deel 2).

Nieuwe standaard Het jaarcongres gaat daarna weer plenair verder met de volgende keynote. Kitting Lee, directeur Digital Asset management bij BAM Infra is naar eigen zeggen ‘fervent aanhanger van de digitale transformatie in de infrasector’. De ontwikkelingen in datagedreven asset management gaan hard, schetst hij. Ambities van vier jaar geleden zijn nu al werkelijkheid, zoals een automatische detectie van schade aan het asfalt met behulp van een algoritme. “Wij verbinden data, technologie en domeinkennis met elkaar. Daarmee geven wij het stuur in handen van de asset owner om effectief asset management uit te kunnen voeren. Het is de nieuwe standaard met betrekking tot areaaldata en het fundament onder voorspellend onderhoud.” Hij geeft zijn toehoorders nog enkele lessen mee: creëer commitment in de hele organisatie, stimuleer organisatieverandering en bouw een ecosysteem met partners. Pas op voor de valkuilen, zegt hij: “Zie artificial intelligence niet als een lineair proces, start niet met een nieuwe ontwikkeling als de vorige nog niet is afgerond en creëer een start-up-achtige omgeving.” De keynote van Kitting Lee is hier terug te kijken.

Autonome fabriek De laatste keynote is van Staf Seurinck, country managing director en voorzitter van de WCM Project Board. Hij zet de vraag centraal hoe we naar autonome operaties kunnen. Er zijn verschillende ‘value drivers’ om een autonome fabriek te willen, zegt hij. Het gaat onder meer om systemen die steeds complexer worden en de toenemende behoefte aan stuksproductie. En er is sprake van hogere productiviteitseisen terwijl kosten en energieverbruik omlaag moeten. Alle technologische ontwikkelingen bij elkaar (vision technology, 5G e.a.), de cloud en artificial intelligence maken een autonome fabriek met zelflerende robotsystemen die zich aanpassen aan veranderende omstandigheden, haalbaar, zegt Seurinck. Hij toont een video van een afvalsorteersysteem dat afval sorteert met behulp van AI en vision technology. Niet alleen Je kunt op twee manier beginnen om een autonome installatie te realiseren, legt de ABB-directeur uit. In een organisatie met veel innovatievermogen kan dat bottom-up met een pilotproject. Heb je een complexe organisatie dan is top-down met behulp van een consultant de beste manier. Hij verwijst naar roadmaps van FME en WCM hiervoor. Ook in een autonome fabriek blijven mensen belangrijk en in charge, zegt Seurinck. “Het gaat ook om transformatie; je moet je mensen meenemen in het verhaal, dat is heel belangrijk.” Hij benadrukt nog het belang van open innovatie. “De technologische ontwikkelingen gaan zo snel, dat kun je niet meer alleen.”

Bekijk hier de keynote van Staf Seurinck.

Inspirerende dag Voordat de netwerkborrel start, schakelt Van Kempen nog een keer naar de andere locaties. Coen Sanderink van Heijmans Infra blikt in Zoetermeer terug op de dag. Sanderink: “Het was een leuke dag en heel inspirerend.” De workshops hadden wel wat interactiever gemogen, voegt hij toe. In Venlo zegt Jan Harmsen van KPN dat hij is verrast door de mate van ontwikkeling van bijvoorbeeld de autonome fabriek. Hij signaleert dat de technologie meestal het probleem niet is, maar dat de bottleneck in de organisatie zit. In Rijen sluit Martijn Krot van ifm electronics aan op de uitspraak van Harmsen. “Je moet inderdaad de organisatie meenemen in de verandering, maar we moeten ook jongeren laten kiezen voor techniek en generatie Y aan boord krijgen.” Dat aspect had van hem wel meer aandacht mogen krijgen tijdens het congres. Van Kempen reageert door te zeggen dat het onderwijs nauw betrokken is bij alle WCM-activiteiten en dat er met het WCM Skillslab – tevens erkend leerbedrijf – extra aandacht is voor het onderwerp. Van Kempen sluit hiermee het officiële deel af, bedankt iedereen en nodigt de deelnemers uit voor de netwerkborrel. Hier zijn de wrap-ups van de diverse deelnemers nog eens terug te zien. Netwerken kan weer Tijdens die borrel toont Ricardo Abdoel van de Cyber Physical Factory zich tevreden met de reacties van het publiek op ‘zijn’ installatie. “Veel verbaasde reacties dat dit allemaal al kan, dat het een mooie manier is om studenten te prikkelen en een voorbeeld van experience based learning.” Eelco Scheer van ABB praat met Marco Vos van Marel Food Processing Solutions na over de dag en met name de AR-toepassingen. Marel werkt al met AR-toepassingen, ABB staat nog aan het begin. “Misschien moeten we maar eens bij elkaar op de koffie”, zegt Scheer. “Die autonome fabriek en de mogelijke gevolgen voor het opleiden van operators, dat houdt mij wel bezig”, zegt Elmo Arrias van ROC Tilburg. “Of misschien wel helemaal geen operators meer, maar dan heb je in ieder geval mensen nodig met anders skills. De mens blijft een belangrijke factor.” Paul van Kempen, tot slot: “Het was een geslaagde dag, met inspiratiemomenten, waardevolle inzichten en nuttige interactie. Ik ben blij dat we elkaar weer konden ontmoeten. Dat draagt toch bij aan een goed resultaat van een dag als deze.”