Tien jaar WCM Summer School

'Het gaat steeds meer over asset management'

Dit jaar vond voor de tiende keer de WCM Summer School plaats. Ruim vijfhonderd deelnemers kregen in die jaren in de zomerse studieweek de nieuwste maintenance-gerelateerde theorie voorgeschoteld. Theorie die ze direct konden toepassen op een praktijkcase. Iedereen die meedoet, profiteert, zegt directeur Jan Braaksma.

Jan Braaksma, directeur WCM Summer School

De WCM Summer School is een samenwerkingsverband van zeven Nederlandse universiteiten, het ministerie van Defensie en WCM. WCM Summer School is bedoeld voor young professionals met maximaal tien jaar werkervaring en voor hbo- en wo-studenten in het laatste deel van hun studie.

Selectiecommissie Potentiële deelnemers leveren vooraf een cv en motivatiebrief in die wordt beoordeeld door een selectiecommissie. Braaksma: “We hebben geen winstoogmerk en werken samen met hoogleraren en docenten van zeven verschillende universiteiten. Dat is een keuze en daarin zijn we onderscheidend. De theorie verbinden we aan de praktijk door middel van een echte praktijkcase. De deelnemers werken vervolgens in teams aan een oplossing hiervoor.”

Hoog opleidingsniveau Braaksma is sinds het begin betrokken. Gemiddeld ziet hij dat er iedere zomer circa vijftig studenten meedoen.

Deelnemers komen grotendeels van de WCM-leden, maar ook steeds meer van daarbuiten. Er doen regelmatig studenten van buitenlandse universiteiten mee, die de Summer School via internet op het spoor komen. “We zien dat er wat meer onderzoekers van de universiteiten aanschuiven. Dat zegt wel wat over de zwaarte en inhoud van het programma. Het gemiddelde opleidingsniveau van de deelnemers is heel hoog.”

Inspiratie en momentum Ieder jaar staar er een echte case van een echte organisatie centraal. De Summer School studenten krijgen in de colleges en workshops de benodigde en meest recente theorie en gaan vervolgens in groepen met het onderwerp aan de slag. Doel is om met verbetervoorstellen te komen die de inbrenger van de case verder helpen. “We weten van eerdere jaren dat NS destijds heel serieus met de ideeën van de Summer School-deelnemers aan de slag is gegaan. Heijmans en Rijkswaterstaat namen hun net afgesloten contract opnieuw onder de loep en verbeterden dat op punten. In zijn algemeenheid levert het de indieners van de case minimaal inspiratie en momentum op.”

Groei naar volwassenheid

Als je naar de cases kijkt die in tien jaar Summer School de revue passeerden, dan zie je een ontwikkeling plaatsvinden, zegt Braaksma. “Er komen steeds meer thema’s langs die het pure maintenance-verhaal overstijgen. Het gaat steeds meer over asset management. Dat is goed, want het is een stap naar volwassenheid, maar we zorgen ervoor dat we maintenance als vakgebied daarbij niet vergeten.” De groep betrokken hoogleraren is nog grotendeels hetzelfde als in het begin, met wat nieuwe, jonge aanwas erbij. “Dat is gewoon leuk om te zien.” Ook mooi, is het feit dat er nu cases komen die zijn ingebracht door deelnemers van het eerste uur, zoals de case van dit jaar met Heijmans. Bianca Koolen die de case inbracht, deed als young professional acht jaar geleden mee aan de Summer School.

Relatietherapie “De WCM Summer School zet aan tot innovatie en tot het samenbrengen van kennis en het creëren van momentum. Het is de katalysator tussen samenwerkingspartners om in beweging te komen. Ik vergelijk het wel eens een relatietherapie. Dat stopt ook niet na de behandeling, je moet eraan blijven werken. Ook als de Summer School is afgelopen, moet je blijven werken aan je innovatie, aan je samenwerking et cetera. Dat is ook de reden dat we Young WCM hebben ontwikkeld. In Young WCM helpen we young professionals bij hun innovatieprojecten en het opbouwen van een netwerk in de business. Het is het perfecte vervolg op de Summer School.”

“Ik zie het als een win-win voor alle betrokkenen. Voor de universiteiten die lesmateriaal ontwikkelen voor de Summer School en in de cases aanknopingspunten opdoen voor toekomstig onderzoek. Voor de organisaties die een case inbrengen; zij ontvangen nieuwe kennis, ideeën en inspiratie. En dat geldt ook voor de deelnemer. Ze raken inhoudelijk volledig op de hoogte, leren bij en maken de connectie met het netwerk. Iedere betrokkene doet er zijn voordeel mee.” - Jan Braaksma, directeur WCM Summer School