Eerste jaargang Young WCM

Young professionals ontwikkelen zich samen in Young WCM

De meeste jonge professionals komen na hun afstuderen terecht in hun eerste reguliere baan. Om hen te laten ervaren dat de wereld groter is dan hun nieuwe organisatie is Young WCM opgezet: een interactief platform om samen kennis te delen – vooral over innovatieprocessen – en om een netwerk op te bouwen. Dit jaar was de eerste editie.

Young WCM heeft een sterke link met de WCM Summer School. De deelnemers aan de Summer School zijn young professionals (circa 80 procent) en PhD- en masterstudenten (circa 20 procent) met een technische achtergrond. Tijdens de Summer School krijgen ze een week intensief les en werken ze aan een case. “De laatste inzichten in onderhoudsmanagement worden hier met ze gedeeld en ze leren er veel nieuwe mensen kennen”, zegt projectleider Roland van de Kerkhof.

Innovatieproces opzetten en begeleiden Als aanvulling hierop ontstond het idee voor Young WCM: een interactief platform waarop de deelnemers vooral leren hoe ze hun eigen innovatieproces moeten opzetten en begeleiden. “We coachen de deelnemers en we helpen de deelnemers integreren in het innovatienetwerk in Nederland. We betrekken ze bij de WCM-Fieldlabs en projecten en ook daarbuiten leggen we verbindingen, bijvoorbeeld met het onderwijs. Soms brengen we mensen ook op individueel niveau in contact.” In 2019 vond een pilot plaats waarbij de deelnemers werkten aan cases van Tata Steel en NS. De resultaten daarvan gaven aanleiding tot een structureel vervolg.

Vijf masterclasses De backbone van Young WCM is per jaargang van vijf maanden een serie van vijf masterclasses van vijf uur elk. Door corona vonden die afgelopen jaar online plaats. Er deden tien professionals mee, vertelt Van de Kerkhof. “Tien tot vijftien deelnemers is een perfect aantal voor maximale interactie en discussie.” Tussen de masterclasses door gingen de deelnemers bij elkaar op bedrijfsbezoek, noodgedwongen ook online. Eigen innovatiecase Elke deelnemer brengt zijn eigen innovatiecase in en werkt daar gedurende het programma aan. De deelnemers coachen elkaar en ontvangen begeleiding van experts. Dat gebeurt aan de hand van een vijftal invalshoeken. Als eerste is dat de context van de organisatie en zijn stakeholders en het belang daarvan op de beoogde innovatie. Het tweede aspect is de context van de innovatie zelf. Ook belangrijk bij een innovatie is de menskant: leiderschap, coaching en het netwerk. Het innovatieproces zelf komt aan de orde, inclusief de bekende obstakels zoals de valley of death. De waarde van de innovatie en het innovatieplan vormen het slotstuk.

Verschillende achtergronden

Deelnemers aan Young WCM hebben idealiter verschillende achtergronden, wat het leerproces ten goede komt. Dit jaar waren er deelnemers van onder meer de Landmacht, waterschap HHNK, netbeheerder Alliander en OEM’er Vanderlande. “Die combinatie van verschillende achtergronden levert interessante vragen op. Juist omdat de anderen ver van jouw business staan, stellen ze vragen waar je zelf niet zo gauw op komt. Je wordt uit je tunnelvisie gehaald, als het ware.” Young WCM combineert theorie met praktijk en dat werkt goed, zegt Van de Kerkhof. “De bedrijfsbezoeken waarin we samen een probleem onder de loep nemen, leveren hele nuttige discussies op.”

Stakeholdermanagement Afgelopen juli werd deze jaargang afgesloten met een fysieke bijeenkomst. De deelnemers presenteerden de resultaten van hun innovatieproject. “Het viel op dat ze vrijwel allemaal moeite hebben met het stakeholdermanagement: hoe krijg je de organisatie mee en hoe krijg je het onderwerp hoger op de agenda?” Tijdens de bijeenkomst werd hierover flink gediscussieerd en werden er tips uitgewisseld. “Een belangrijke les van deze serie is dat niet alle innovaties succesvol hoeven te zijn. Het is ook goed om ontwikkelprocessen af te kappen, als iets niet blijkt te werken zoals vooraf gehoopt. Proberen en vervolgens killen, is goed. Daarmee leren omgaan hoort er ook bij.”

“We hebben gezien dat de deelnemers een duidelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt in deze vijf maanden. Door het online karakter was het in het begin wat aarzelend, maar daarna kwam de gang er wel in. Nu zie je dat er stappen zijn gezet, dat ze verder kijken dat de technologie en dat ze begrijpen dat ze ook andere aspecten moeten meenemen om hun innovatie tot een succes te maken.”

De deelnemers van deze jaargang komen deze herfst nog een keer bij elkaar voor een reflectiemoment. “Ondertussen werven we nieuwe deelnemers voor de volgende serie, waarbij we wat nadrukkelijker de verbinding zoeken met de Summer School-activiteiten.”

Inschrijven najaar 2021 geopend De eerstvolgende start van de Young WCM maintenance innovation challenge is in het najaar van 2021. De vijf masterclasses zijn gepland op: Dinsdag 2 november 2021 Dinsdag 7 december 2021 Dinsdag 11 januari 2022 Dinsdag 15 februari 2022 Dinsdag 22 maart 2022 Meer informatie en aanmelden via de site van Young WCM

Dr. Roland van de Kerkhof - Projectleider Skillslab / Young WCM, gepromoveerd als PhD aan Tilburg University op 14 oktober 2020 met zijn proefschrift getiteld: "It’s about time: Managing implementation dynamics of condition-based maintenance."